Με γνώμονα την πολυπλοκότητα και τη συνεχή αλλαγή των Φορολογικών, Εργατικών και Ασφαλιστικών Νόμων, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες και άριστες γνώσεις μας, σας παρέχουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να διασφαλίσετε την άρτια λειτουργία της επιχείρησης σας.

  • Συμβουλές για την ισχύουσα φορολογική και εργατική νομοθεσία

  • Συμβουλές για τη σύσταση της κατάλληλης εταιρικής σχέσης

  • Συμβουλές για οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα επιχειρήσεων

  • Συμβουλές για επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)

  • Διενέργεια συνεντεύξεων για λογαριασμό σας προς επιλογή κατάλληλου προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης

  • Επιμόρφωση εργαζομένων σε λογιστικά προγράμματα, καθώς και σε οτιδήποτε άλλο απαιτείται για καλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού (HR)

Προθεσμίες μηνός

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι