Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με τις καλύτερες προδιαγραφές

 • Διαδικασία απογραφής/έναρξης επιχείρησης στο ΙΚΑ, τυχόν μεταβολές / διαγραφές
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Σύνταξη και αποστολή αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο
 • Χρήση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ηλεκτρονική υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, ετήσιων αδειών, προσλήψεων, αποχωρήσεων / απολύσεων, προγραμμάτων εργασίας βάσει κυλιόμενου ωραρίου και τροποποιήσεις αυτών)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ
 • Έκδοση ασφαλιστικών υποχρεώσεων ανά μήνα
 • Ρυθμίσεις εκπρόθεσμων οφειλών ΙΚΑ και παρακολούθηση πορείας αυτών
 • Προγράμματα επιχορήγησης μέσω ΟΑΕΔ
 • Εκπροσώπηση σε ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας για επίλυση εργατικών διαφορών
 • Υποβολή μέσω Taxisnet δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Υποβολή μέσω Taxisnet βεβαιώσεων αποδοχών έτους
 • Έλεγχος φυσικού αρχείου ΙΚΑ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί εργατικών θεμάτων, για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού

Προθεσμίες μηνός

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι